Σάββατο 31 Ιουλίου 2010

ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣτο κεφάλαιο αυτό σας δίνουμε τη λίστα των διδασκομένων Μαθημάτων από κάποιες Σχολές δημοσιογραφίας, ώστε να είστε ενήμεροι για το γίγνεσθαι στο μαθησιακό τομέα της Δημοσιογραφίας.

Σχολή του ΑΝΤΕΝΑ:

Διάρκεια Σπουδών: 2 χρόνια- Διδασκόμενα Μαθήματα:

Α έτος σπουδών:

Αρχές Δημοσιογραφίας
Εφημερίδα
Δημοσιογραφία & Τηλεόραση
Αισθητική Τηλεόρασης
Stand Up
Δημοσιογραφία & Ραδιόφωνο
Ελληνική Γλώσσα
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Ρεπορτάζ Υπουργείων - Δημοσιογραφική Έρευνα
Αθλητικό Ρεπορτάζ
Πολιτικό - Διπλωματικό Ρεπορτάζ
Οικονομικό Ρεπορτάζ
Ελεύθερο Ρεπορτάζ - Συνέντευξη
Καλλιτεχνικό Ρεπορτάζ
Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ
Πολιτική Συνέντευξη
Παραγωγή Ραδιοφωνικών Εκπομπών
Ποινικό Δίκαιο Β έτος σπουδών:
Εφημερίδα
Stand Up
Δημοσιογραφία & Ραδιόφωνο
Ελληνική Γλώσσα
Αγωγή Λόγου - Ορθοφωνία
Ρεπορτάζ Υπουργείων - Δημοσιογραφική Έρευνα
Δικαστικό Ρεπορτάζ
Πολιτικό - Διπλωματικό Ρεπορτάζ
Αθλητικό Ρεπορτάζ
Οικονομικό Ρεπορτάζ
Καλλιτεχνικό Ρεπορτάζ
Δημοσιογραφία & Internet
Δημοσιογραφική Ορολογία στα Αγγλικά - Κοινωνική Δεοντολογία
Παραγωγή Ραδιοφωνικών Εκπομπών
Front Page
Διεθνείς & Πολεμικές ΑνταποκρίσειςΗ ΣΧΟΛΗ ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Η σχολή αυτή είναι νεότευκτη, αλλά πρώτα ήταν συνδεδεμένη με το Εργαστήρι Δημοσιογραφίας. Ιδού τι μαθήματα παραδίδει:

Τα Μαθήματά σου

• ΑΓΓΛΙΚΑ
• ΧΡΗΣΗ Η/Υ
• ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
• ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: ΓΛΩΣΣΑ
• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
• ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
• ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
• ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
• ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ
• ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΠΗΓΕΣ
• ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΙ
• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
• ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΙΔΗ
• ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

• ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ
• ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΤΥΠΟΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Μ,Μ,Ε,)


 Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών. Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε δύο εξάμηνα, και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως δημοσιογράφοι, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Τύπος,

Ραδιοφωνία, Τηλεόραση), σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, ως εμπειρογνώμονες των Μ.Μ.Ε., σε γραφεία τύπου, δημοσίων σχέσεων και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις, ως σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις ή ιδρύματα, ως πολιτιστικοί σύμβουλοι (Ο.Τ.Α., Νομαρχίες, Πολιτιστικούς Οργανισμούς).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΟΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η διδασκαλία στα 4 πρώτα εξάμηνα στοχεύει σε πέντε θεματικούς κύκλους. Στα επόμενα τέσσερα στοχεύει σε 7 θεματικούς κύκλους καθένας από τους οποίους εξειδικεύεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα— Δημοσιογραφικός Λόγος, Δίκτυα Επικοινωνίας -Επικοινωνία, Γλώσσα - Κοινωνιολογία - Στοιχεία Κοινωνικών Επιστημών, Ιστορία - Δίκαιο, θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Στοιχεία Πολιτικής Επιστήμης - θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Στοιχεία Πολιτικής Επιστήμης - Οικονομία, Τεχνολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στο Δημοσιογραφικό Λόγο-Ελληνική Γλώσσα, Δίκτυα Επικοινωνίας: Γραφή Είδησης, Στοιχεία Επικοινωνιολογίας, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής, Εισαγωγή στο Δίκαιο-Συνταγματικό Δίκαιο, Αγγλικά (Εφημερίδα και Τηλεόραση), Γαλλικά, Γερμανικά.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γραπτός Δημοσιογραφικός Λόγος, Επεξεργασία Δημοσιογραφικού Κειμένου, Κοινωνική Ψυχολογία, Βαλκανική Ιστορία, Ιστορία των Μ.Μ.Ε., Δημόσιες Σχέσεις και Επιχειρησιακή Επικοινωνία, Εφαρμογές και Ασκηση σε Η/Υ: Εργαστήριο, Αγγλικά (Περιοδικές Εκδόσεις και Ραδιόφωνο), Γαλλικά, Γερμανικά.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Δημοσιογραφικός Λόγος Συγκριτική Ανάλυση, Δίκτυα Επικοινωνίας: Εισαγωγή στα Μ.Μ.Ε., Αυτοματισμός Γραφείου Επιτραπέζιας Έκδοσης: Εργαστήριο, Επιστήμη της Πληροφόρησης, Τεχνικές Διαφήμισης, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνείς Οργανισμοί, Αγγλικά (Διεθνή Μ.Μ.Ε. και Συστήματα Αντίδρασης), Γαλλικά, Γερμανικά.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

θέματα Δημοσιογραφικού Λόγου: Είδη Ρεπορτάζ, Δίκτυα Επικοινωνίας: Ραδιοφωνική Παραγωγή, Δίκτυα Επικοινωνίας: θεωρία της Είδησης, Γλωσσοκοινωνιολογία, Στοιχεία Οικονομίας, Κοινοτικό Δίκαιο, Επικοινωνία και Τεχνικές Πειθούς: Κοινή Γνώμη και Προπαγάνδα, Αγγλικά (Γραπτός Λόγος-Περιγραφική και Αφηγηματική Έκθεση), Γαλλικά, Γερμανικά.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συνέντευξη-Έρευνα και Πολιτικό Ρεπορτάζ στο Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση, θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Κοινωνιολογία της Μαζικής Επικοινωνίας, Δίκαιο των Μ.Μ.Ε. -Δεοντολογία, Πολιτική Επιστήμη, Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στα Μ.Μ.Ε. (Εργαστήριο), Αγγλικά: Εντυπος Δημοσιογραφικός Λόγος, Γαλλικά: Τεχνικές Συνέντευξης, Γερμανικά, Μάθημα Επιλογής.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Οργάνωση και Διοίκηση Εντύπων Μέσων, Πρακτορεία Τύπου και Γραφείων Τύπου, Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Δημοσιογραφίας: Τηλεοπτική παραγωγή, Μέθοδοι έρευνας της Μαζικής Επικοινωνίας, Ηλεκτρονική Βιομηχανία Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., Αγγλικά: (Έντυπη Συνέντευξη), Γαλλικά (Στρατηγικές Δημοσιογραφικής Γραφής), Γερμανικά, Μάθημα Επιλογής.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

θεωρία και Ασκηση Δημοσιογραφικού Έργου, Μάθημα Επιλογής, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. Ι, Ραδιόφωνο, Αγγλικά (Τηλεοπτικός Δημοσιογραφικός Λόγος), Γαλλικά (Τηλεοπτικό Δελτίο Ειδήσεων), Γερμανικά, Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Ασκηση Δημοσιογραφίας Ι.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πτυχιακή Εργασία, Παραγωγή Δελτίου Ειδήσεων, Πρακτική Ασκηση Δημοσιογραφίας II, Οικονομικό Ρεπορτάζ, Ειδησιογραφικά Πρακτορεία, Μάθημα Επιλογής, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.ΙΙ- Τηλεόραση, Σχεδιασμός Ειδησεογραφικού Τηλεοπτικού Προγράμματος, Αγγλικά: Προγράμματα Συνομιλίας Συνεντεύξεων και Συζητήσεων, Γαλλικά: Τηλεοπτικές Συνεντεύξεις και Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης, Γερμανικά.

Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

Κοινωνική Επικοινωνία και Συμμετοχή, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Διαδικασίες Παραγωγής και υλοποίησης Πολιτικής, Παιδί και Μ.Μ.Ε., Η Κουλτούρα των Μαζικών Μέσων, Πολιτική επικοινωνία και Μ.Μ.Ε.

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Το Γυναικείο Ζήτημα στο Δίκαιο και στην Τέχνη, Δομική και Κοινωνιολογική Ανάλυση του Οπτικοακουστικού Μυθοπλαστικού Αφηγήματος (Τηλεοπτική (fiction)),Συμβάσεις Εκμετάλλευσης Πνευματικών Δικαιωμάτων, θεωρία της Κριτικής και Λογοτεχνίας, Τηλεόραση και Ψυχαγωγία, Ντοκιμαντέρ, Εργαστήριο Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα Μ.Μ.Ε., Επικοινωνία και Πολιτισμική Ανάπτυξη.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

΄Όπως βλέπει κανείς από αυτόν τον «περίπατο» τα περισσότερα των διδασκομένων μαθημάτων σε ιδιωτικές ή μη σχολές είναι θεωρία για ποικίλα θέματα που οφείλει να γνωρίζει ο δημοσιογράφος και που μπορεί να τα αναζητήσει σε χιλιάδες ωτόσο, άλλες πηγές, χωρίς να χάνει τον χρόνο του, διδασκόμενος σε κάποιο έδρανο.Εκείνο που χρειάζεται είναι να οπλιστεί με τις τεχνικές και πρακτικές εφαρμογές της δημοσιογραφίας. Οι λοιπές γνώσεις έρχονται σιγά-σιγά σε κάθε βήμα που κάνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: